Dobre praktyki

Zaklad Poprawczy w Białymstoku w systemie resocjalizacji z perspektywy zespołowych badań terenowych
picture_as_pdf Zakład Poprawczy w Białymstoku w systemie resocjalizacji z perspektywy zespołowych badań terenowych

picture_as_pdf Raport z ewaluacji 2010-2011
picture_as_pdf Raport z ewaluacji 2011-2012
picture_as_pdf Raport z ewaluacji 2012-2013
picture_as_pdf Raport z ewaluacji 2013-2014
picture_as_pdf Raport z ewaluacji 2014-2015
picture_as_pdf Raport z ewaluacji 2015-2016
picture_as_pdf Raport z ewaluacji 2016-2017
picture_as_pdf Raport z ewaluacji 2017-2018
picture_as_pdf Raport z ewaluacji 2019-2020
picture_as_pdf Podziękowania Darczyńcom za pomoc w propagowaniu odpowiedzialności seksualnej i bezpieczeństwa