Polityka cookies

I. Definicje

 1. Administrator – Zakład Poprawczy w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku (15-181), ul. 42 Pułku Piechoty 117, NIP: 966-05-90-662, Regon: 000321431.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
 3. Serwis – oznacza strony internetowe, pod którymi Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie bialystok.zp.gov.pl.
 4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie telekomunikacyjne za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 5. Użytkownik – oznacza osobę/podmiot korzystający ze stron internetowych Serwisu.


II. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

 1. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub niechcianego albo złośliwego oprogramowania. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować działanie stron internetowych do preferencji użytkownika, jak również zoptymalizować korzystanie ze stron internetowych. Pliki cookies stosowane w Serwisie Administratora nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne – są przechowywane w urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończeniu sesji zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm zastosowany w plikach cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych oraz żadnych informacji poufnych z urządzenia.
  2. Cookies trwałe – są przechowywane w urządzeniu Użytkownika i pozostają tam przez czas określony w parametrach danej przeglądarki lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Zakończenie sesji przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm zastosowany w plikach cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych oraz żadnych informacji poufnych z urządzenia.
 3. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na używanie i umieszczanie w nich plików cookies stałych jak i sesyjnych. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki.


III. Cele w jakich wykorzystywane są pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
  1. dostosowania zawartości wyświetlanych stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  2. rozpoznania podstawowych parametrów urządzenia Użytkownika Serwisu i jego lokalizacji do odpowiedniego wyświetlania stron internetowych oraz dostosowania do jego indywidualnych potrzeb,
  3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu (język, region),
  4. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu

IV. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania przez nie dostępu do urządzenia Użytkownika, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych w Serwisie Administratora cookies.
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies z urządzenia korzystając z funkcji przeglądarki internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików cookies wiąże się z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania Serwisu.