COVID-19

W związku z:

1) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2022 poz. 679),
2) Pismem nadzorczym Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 08.03.2022 r. (DSRiN-III.7050.25.2020),
3) Pismem nadzorczym Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 29.03.2022 r. (DSRiN-III.7050.25.2020),
zniesione zostały wszelkie obostrzenia wynikające z pandemii Covid–19.

W trosce o bezpieczeństwo rekomenduje się przestrzeganie i zachowanie reżimu sanitarnego.