COVID-19

ODWIEDZINY:
Odwiedziny odbywają się w reżimie sanitarnym związanym z pandemią COVID-19.
Procedura odwiedzin wychowanków w trakcie trwania pandemii:

 1. Liczba osób uprawniona do odwiedzin nieletniego zostaje ograniczona do dwóch
 2. Osoby odwiedzające zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do wytycznych obowiązujących w zakładzie:
  • dezynfekcja rąk na posterunku brama i hol,
  • poddanie się badaniu pomiaru temperatury ciała,
  • pobraniu rękawiczek jednorazowych oraz maseczek ochronnych – wyjątek posiadanie własnych,
  • zachowaniu w miejscu odwiedzin 2 metrowej odległości między osobami odwiedzający odwiedzany,
  • na czas odwiedzin należy mieć założone maseczki ochronne,
  • paczki przekazywane podczas odwiedzin muszą być oznaczone nazwiskiem i imieniem wychowanka.
 3. Odwiedziny mogą zostać przerwane w przypadku stwierdzenia niestosowania się do wytycznych.

KORESPONDENCJA LISTOWNA PRZYCHODZĄCA:
W związku z pandemią COVID-19 listy przychodzące do wychowanków są przyjmowane przez strażnika Posterunku Nr 1 i dezynfekowane w wyznaczonym do tego miejscu, następnie dostarczane adresatom po 24 godzinach od przyjęcia.

PACZKI:
W związku z pandemią COVID-19 paczki przychodzące do wychowanków są przyjmowane przez strażnika Posterunku Nr 1 i dezynfekowane w wyznaczonym do tego miejscu, następnie dostarczane adresatom po 24 godzinach od przyjęcia.