Struktura organizacyjna Zakładu Poprawczego w Białymstoku

Struktura organizacyjna Zakładu Poprawczego w Białymstoku