Sprawozdania finansowe

picture_as_pdf Bilans za rok 2023
picture_as_pdf Rachunek zysków i strat za rok 2023
picture_as_pdf Zestawienie zmian w funduszu 2023
picture_as_pdf Informacja dodatkowa 2023

picture_as_pdf Bilans za rok 2022
picture_as_pdf Rachunek zysków i strat za rok 2022
picture_as_pdf Zestawienie zmian w funduszu 2022
picture_as_pdf Informacja dodatkowa 2022

picture_as_pdf Bilans za rok 2021
picture_as_pdf Rachunek zysków i strat za rok 2021
picture_as_pdf Zestawienie zmian w funduszu 2021
picture_as_pdf Informacja dodatkowa 2021

picture_as_pdf Bilans za rok 2020
picture_as_pdf Rachunek zysków i strat za rok 2020
picture_as_pdf Zestawienie zmian w funduszu 2020
picture_as_pdf Informacja dodatkowa 2020

picture_as_pdf Bilans za rok 2019
picture_as_pdf Rachunek zysków i strat za rok 2019
picture_as_pdf Zestawienie zmian w funduszu 2019
picture_as_pdf Informacja dodatkowa 2019

picture_as_pdf Bilans za rok 2018
picture_as_pdf Rachunek zysków i strat za rok 2018
picture_as_pdf Zestawienie zmian w funduszu 2018
picture_as_pdf Informacja dodatkowa 2018