Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Pisma i przesyłki przyjmowane są i wysyłane za pośrednictwem sekretariatu działającego w godzinach pracy Zakładu. Wszystkie pisma kierowane do Zakładu podlegają rejestracji w Książce korespondencyjnej.
Z Sekretariatu korespondencja przekazywana jest, po dekretacji pisma przez Dyrektora Zakładu do poszczególnych komórek organizacyjnych.
Obieg pism i akt zawierających informacje niejawne regulują odrębne przepisy.