Kontrola zarządcza 2011 – 2019

Plan działalności w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku na rok 2019
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019
Sprawozdanie z wykonania „Planu działalności Zakładu Poprawczego w Białymstoku za rok 2019”

Plan działalności w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku na rok 2018
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018
Sprawozdanie z wykonania „Planu działalności Zakładu Poprawczego w Białymstoku za rok 2018”

Plan działalności w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku na rok 2017
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017
Sprawozdanie z wykonania „Planu działalności Zakładu Poprawczego w Białymstoku za rok 2017”

Plan działalności Zakładu Poprawczego w Białymstoku na rok 2016
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016
Sprawozdanie z wykonania „Planu Działalności Zakładu Poprawczego w Białymstoku za rok 2016”

Plan działalności Zakładu Poprawczego w Białymstoku na rok 2015
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015
Sprawozdanie z wykonania „Planu Działalności Zakładu Poprawczego w Białymstoku za rok 2015”

Plan działalności Zakładu Poprawczego w Białymstoku na rok 2014
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014
Sprawozdanie z wykonania „Planu działalności Zakładu Poprawczego w Białymstoku za rok 2014”

Plan działalności Zakładu Poprawczego w Białymstoku na rok 2013
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013
Sprawozdanie z wykonania „Planu działalności Zakładu Poprawczego w Białymstoku za rok 2013”

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011