Konta bankowe

Rachunek bieżący dochody; wpłaty za:

  • udostępnianie informacji publicznej
  • duplikaty świadectw wychowanków

NBP o/Białystok 96 1010 1049 0008 4022 3100 0000

Wpłaty dla wychowanków prosimy przekazywać imiennymi przekazami pocztowymi.

Rachunek sum depozytowych; wpłaty na:

  • wadium
  • należyte zabezpieczenie umowy w zamówieniach publicznych

NBP o/Białystok 85 1010 1049 0008 4013 9120 0000