Efektywność energetyczna

Informacja o stosowanych w 2014 roku środkach poprawy efektywności energetycznej w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku

Informacja o stosowanych w 2013 roku środkach poprawy efektywności energetycznej w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku

Informacja o stosowanych w 2012 roku środkach poprawy efektywności energetycznej w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku