Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko pracownika ochrony

Zakład Poprawczy w Białymstoku zatrudni pracownika ochrony na umowę o pracę, na pełny etat, wykształcenie min. średnie, mile widziane prawo jazdy kategorii B. CV wraz z listem motywacyjnym i numerem telefonu kontaktowego prosimy przesyłać do dnia 24 marca 2023 r. w formie elektronicznej na adres: sekretariat@bialystok.zp.gov.pl lub w formie papierowej na adres: Zakład Poprawczy w… Czytaj dalej Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko pracownika ochrony

Ogłoszenie o zatrudnieniu (pielęgniarka/pielęgniarz, logopeda/neurologopeda, neuropsycholog)

Zakład Poprawczy w Białymstoku zatrudni na umowę o pracę: 1) pełen etat pielęgniarkę / pielęgniarza; 2) ½ etatu logopedę  (neurologopeda); neuropsychologa. CV wraz z listem motywacyjnym i podaniem numeru telefonu kontaktowego prosimy przesyłać na adres: sekretariat@bialystok.zp.gov.pl lub Zakład Poprawczy ul. 42 Pułku Piechoty 117; 15-181 Białystok. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą wstępną selekcję ofert zostaną telefonicznie zaproszeni… Czytaj dalej Ogłoszenie o zatrudnieniu (pielęgniarka/pielęgniarz, logopeda/neurologopeda, neuropsycholog)

Remont drogi wjazdowej oraz placu manewrowego wraz z wymianą części krawężników drogowych na ternie Zakładu Poprawczego w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 117

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Oferty należy przesłać w terminie do dnia 6 sierpnia 2021 r. do godziny 15:00 na adres Zakład Poprawczy w Białymstoku, ul 42 Pułku Piechoty 117, 15-181 Białystok, bądź przesłać skany mailem… Czytaj dalej Remont drogi wjazdowej oraz placu manewrowego wraz z wymianą części krawężników drogowych na ternie Zakładu Poprawczego w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 117

Remont pomieszczeń grupy wychowawczej na potrzeby zespołu diagnostycznego w budynku głównym Zakładu Poprawczego w Białymstoku

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Oferty należy przesłać w terminie do dnia 9 lipca 2021r. do godziny 1500 na adres Zakład Poprawczy w Białymstoku, ul 42 Pułku Piechoty 117, 15-181 Białystok, przesłać mailem na adres r.konert@bialystok.zp.gov.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zakładu… Czytaj dalej Remont pomieszczeń grupy wychowawczej na potrzeby zespołu diagnostycznego w budynku głównym Zakładu Poprawczego w Białymstoku