Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko pracownika ochrony

Zakład Poprawczy w Białymstoku zatrudni pracownika ochrony na umowę o pracę – pełny etat (praca zmianowa), wykształcenie min. średnie, mile widziane prawo jazdy kategorii B.

CV wraz z listem motywacyjnym i numerem telefonu kontaktowego prosimy przesyłać do dnia 20 maja 2024 r. w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@bialystok.zp.gov.pl lub w formie papierowej na adres: Zakład Poprawczy w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 117, 15-181 Białystok (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą wstępną selekcję ofert zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę.

Do CV należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie prowadzonej rekrutacji oraz po jej zakończeniu.