Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko pedagoga / wychowawcy

Zakład Poprawczy w Białymstoku zatrudni:

  • pedagoga,
  • wychowawcę.

Umowa o pracę, na pełny etat. Wymagane wykształcenie: pedagogika resocjalizacyjna.

Termin rozpoczęcia pracy: 1 września 2023.

CV wraz z listem motywacyjnym i numerem telefonu kontaktowego prosimy przesyłać do dnia 31 lipca 2023 r. w formie elektronicznej na adres: sekretariat@bialystok.zp.gov.pl lub w formie papierowej na adres: Zakład Poprawczy w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 117, 15-181 Białystok (decyduje data stempla pocztowego).

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą wstępną selekcję ofert zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę.

Do CV należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie prowadzonej rekrutacji oraz po jej zakończeniu.