Protokół z oceny ofert

OCENA OFERT NA REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO GARAŻY, RAMPY ORAZ PLACU TECHNICZNEGO NA ZAPLECZU BUDYNKU GŁÓWNEGO WRAZ Z WYMIANĄ CZĘŚCI KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH I OBRZEŻY NA TERENIE ZAKŁADU POPRAWCZEGO W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. 42 PUŁKU PIECHOTY 117

Do dnia 27 maja 2022 roku, do godz. 1200 wpłynęły dwie oferty na zadanie: remont drogi dojazdowej do garaży, rampy oraz placu technicznego na zapleczu budynku głównego wraz z wymianą części krawężników drogowych i obrzeży na ternie Zakładu Poprawczego w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 117.

1. Oferta Nr 1., dostarczona do siedziby Zamawiającego w dn. 25.05.2022, godz. 1110
Nazwa i adres Oferenta:
Nazwa: EKSPERT Izabela Harasimczuk
Adres: Ruszczany 30, 16-070 Choroszcz
NIP: 966 177 67 07
REGON: 363859735
Internet: -,
email: -,
która oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: 117 410,00 zł.
słownie netto: sto siedemnaście tysięcy czterysta dziesięć zł, 00/100 gr.

2. Oferta Nr 2., wpłynęła droga elektroniczną dn. 27.05.2022, godz. 1046,
Nazwa i adres Oferenta:
Nazwa: AS-BUD Przedsiębiorstwo drogowe Andrzej Sarosiek
Adres: Hetmańska 42, 15-727 Białystok
NIP: 542 010 48 84
REGON: 050036186
Internet: -,
email: as.bud@wp.pl,
która oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: 179 000,00 zł.
słownie netto: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy zł, 00/100 gr.

Wszystkie oferty zostały złożone do Zamawiającego w wymaganym czasie. Wszystkie oferty są kompletne i zawierają wszystkie wymagane załączniki (wykaz robót + np. referencje). Najniższą cenę 117 410,00 zł za wykonanie zadania zaproponowała firma EKSPERT Izabela Harasimczuk, Ruszczany 30, 16-070 Choroszcz. Zgodnie z warunkami zawartymi w Zaproszeniu do składania ofert zamówienie zostanie udzielone firmie z najniższą ceną  – EKSPERT Izabela Harasimczuk.

 

Załączniki:

Protokół z oceny ofert [*.pdf]